New AnyTone firmware !

A new firmware for the D578UV and D878UV was released by AnyTone today.
This new firmware can be found in the Downloads section. 2

Change log:

 • CPS->APRS-> AprsDisTime, allows to set the APRS display time on the screen.
 • CPS->APRS -> Aprs Alt Data, allows to set the APRS altitude to fixed beacon use.
 • CPS->Public -> APRS -> Analog-> Digipeater Path, allows to input more digipeater paths..
 • CPS->Optional Setting -> Alert Tone -> Key Tone, change to turn off the key tone only. Other beep tones are keeping on.
 • CPS->Optional Setting ->GPS Ranging ->Time Zone change from GMT to UTC
 • CPS->Analog->5Tone ->5Tone decode units, allows to filter the income 5Tone ID. For example, if the setting is 109, the radio will receive all the calls 5Tone ID start with 109.

Extra changes in the D578UV firmware:

 • CPS->Optional Setting -> Key function, rename the key function “ FM radio” to “AM/FM”
 • Change the channel type indicate icon to cyan color when the mixed channel receive analog signal.

Extra changes in the D878UV firmware

 • Resolve the issue that the channel setting changed in radio doesn’t save in codeplug.
 • Resolve the issue that Lat set to S and write into radio, it will return to N when read the radio again.


AnyTone time bug

Alsof 2020 nog geen raar genoeg jaar was, duikt op de laatste dag ervan nog een firmware bug op.

Mensen met een AnyTone DMR toestel (868, 878 of 578) zullen vandaag merken dat de datum op hun toestel op de 1ste dag van de 13de maand van 2021 staat.
Manueel de datum juist zetten lukt niet.
Als je de tijd laat synchroniseren via GPS kom je uit op 1 januari 2022.

Is dit een voorbode om 2021 alvast te skippen ?
Alvast de beste wensen voor 2021 van het Brandmeister België team !

73,
ON6BC, ON7LDS & ON3YH

Brandmeister update & COVID-19 lockdown

Sinds enkele dagen is er een update van de Brandmeister software beschikbaar.

Deze is sindsdien uitvoerig getest op verschillende Master Servers en zal morgenmiddag (woensdag 18 maart om 12u lokale tijd) geïnstalleerd worden op de Belgische Master server.

Na de installatie van deze update breng ik de servers en het datacenter netwerk in Lockdown, volgend het advies van België, en dit tot nader order.

Dit wil zeggen dat enkel kritische interventies en updates nog zullen doorgevoerd worden, om maximale stabiliteit en beschikbaarheid van het netwerk te garanderen.

Algemene monitoring van de servers en het netwerk blijft uiteraard gewoon verder gaan.

Gelieve tijdens de lockdown periode geen onnodige experimenten te doen die het netwerk onnodig kunnen belasten of storen.

Ons land bevindt zich momenteel in de ergste noodtoestand sinds 75 jaar, dit is geen moment voor cowboystreken of om de zelfuitgeroepen held te gaan uithangen.
De eigen veiligheid en die van iedereen staat momenteel boven alles en we willen deze niet in gedrang brengen doordat een sysop moet tussenkomen na mislukte of onnodige test op het netwerk.

Ik reken hiervoor op jullie begrip en wens jullie allen vooral een goede gezondheid toe.

Depuis quelques jours une mise à jour du logiciel Brandmeister est disponible.

Cette update est bien testé sur différents Master Servers et sera installé sur le Master server Belge demain après-midi (mercredi 18 mars à 12 heures, heure locale).

Après cette mise à jour, je mettra les serveurs et le réseau du datacentre en Lockdown, suivant les conseils de la Belgique, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Cela signifie que seules les interventions et mises à jour critiques seront mises en œuvre, afin de garantir une stabilité et une disponibilité maximale du réseau.

La surveillance générale des serveurs et du réseau continuera bien sûr normalement.

Veuillez ne pas effectuer d’expérimentes inutiles pendant la période de lockdown qui pourraient surcharger ou perturber le réseau.

Notre pays est actuellement dans le pire état d’urgence depuis 75 ans, ce n’est pas le moment de faire des farces de cow-boy ou d’être le héro autoproclamé.

La propre sécurité et celle de chacun est primordiale pour le moment et nous ne voulons pas la compromettre car un sysop doit intervenir après des tests infructueux ou inutiles sur le réseau.

Je compte sur votre compréhension pour cela et je vous souhaite tous surtout une bonne santé.

Namens het Brandmeister Belgium team,

73,

Bart – ON6BC

16/04/2019: BrandMeister Belgie down wegens DDoS

Sinds 11:30 vanmiddag is het Belgische BrandMeister DMR netwerk (206*) down wegens een zware DDoS aanval.

Onze collega’s van de Franse (2082) en Europese (2001) masters bevestigen dat ook zij zwaar onder vuur liggen.

Momenteel zijn we in overleg met onze uplink partners om de aanvallen te filteren en zo het netwerk terug online te brengen.

Depuis 11:30 ce midi le réseaux DMR Belge BrandMeister (206*) est inaccessible a cause d’une grand attack DDoS.
Nos collègues des master de France (2082) et Europe (2001) confirme que eux sont aussi soumis a une attack.
Pour l’instant on est en contact avec nos partenaires pour filtrer les attack et pour rendre le réseaux de nouveau online.

Onderbreking Belgische Master Server

Vandaag, 1 maart 2019, is de Belgische BrandMeister moeilijk bereikbaar geweest tussen 11u45 en 13u.

Oorzaak: tijdens een routine update wou een van de service componenten niet opnieuw opstarten door hogere geheugen vereisten.
Hierop werd beslist om 4GB geheugen aan de BrandMeister services te geven (vroeger 3GB), waarna de BrandMeister software terug opstartte.

Aangezien er een nieuwe BrandMeister versie is werd deze ook geupgrade.
Hierna was er nog een akkefietje om de logging terug in orde te krijgen maar sinds 13u draait alles weer stabiel.

De verbeteringen en nieuwe features vind je in de BrandMeister Changelog.

DDoS tegen Master Server

Sedert eind vorig jaar (28 december) wordt er terug regelmatig geprobeert om de Belgische BrandMeister server van het internet af te knikkeren.
Hierdoor was regelmatig geen QSO mogelijk via de Belgische server.
Intussen hebben we de beschermingsmaatregelen aangescherpt om de servers toch maximaal beschikbaar te houden.

Ter informatie: alle verkeer en aanvallen naar de servers wordt gelogged en de bevoegde instanties worden op de hoogte gesteld van elke aanval.

Problemen met Hytera Firmware upgrade !

Reeds meerdere OM’s hebben ons laten weten dat de upgrade van hun Hytera PD785 radios naar de laatste Hytera software (V9.00.04.405.iM) resulteerde in een volledig vastgelopen en niet meer functionerend toestel.
Dit lijkt te komen door een bug in de upgrade tool die het specifiek op PD785 toestellen lijkt gemunt te hebben.

De software update tool van versie 9 maakt ook geen backup van het toestel alvorens aan de upgrade te beginnen, wat extra gevaarlijk is.

Voor wie toch versie 9 wil installeren geven we het volgende advies:

 1. Maak eerst een backup van je codeplug en een recovery file van je toestel
  Hoe je een recovery file kan maken vind je hier.
 2. Schrijf een lege codeplug in je radio
 3. Installeer daarna pas de firmware upgrade

Uiteraard telt deze tip niet enkel voor het upgraden van de PD785 naar firmware versie 9 maar voor het upgraden van eender welk Hytera toestel naar eender welke firmware upgrade.

Waarom DMR soms zo raar klinkt… [fun]

Soms hoor je hele rare en nauwelijks verstaanbare stemmen op DMR.
Dit heeft echter niet altijd te maken met netwerkproblemen of met OM’s uit West-Vlaanderen. Soms zijn ze ook gewoon de beweringen van de fabrikant aan het testen. Of hun toestel wel degelijk waterdicht is bijvoorbeeld.