Wat is Talker Alias?

De Talker Alias is een tekst die tijdens de voice call meegestuurd kan worden. De bedoeling is om informatie mee te sturen over degene die praat (de talker).
Het BrandMeister netwerk is sinds voorjaar 2017 aangepast voor het verwerken van de Talker Alias.

  • De Hytera repeaters firmware 7.06 en later ondersteunen het doorgeven van de Talker Alias.
  • De Hytera toestellen ondersteunen sturen/weergeven van de Talker Alias sinds firmware 8.
  • De TYT md380/md390 en Retevis RT3 toestellen ondersteunen het weergeven de Talker Alias indien de firmware vervangen wordt door recente “md380tools”
  • MMDVMHost, openSPOT, DVMEGA ondersteunen het doorgeven van TA

Op deze manier kan de naam van de zendende partij meegegeven worden, zodat de ontvanger(s) geen hele lijst met ID <-> Naam (Digital Contacts) in hun toestel moeten hebben.
Wanneer er geen Talker Alias wordt meegegeven, kan het BrandMeister netwerk deze zelf toevoegen. De Talker Alias wordt dan samengesteld als volgt:

Je call + spatie + (indien in selfcare ingegeven:) de tekst in het “APRS Text” veld

OPGELET: Indien je een Talker Alias wil ingeven, is het dus niet meer nodig ook je call in het “APRS Text” veld in te geven !

 

Hoe wordt de Talker Alias verzonden ?

De Talker Alias wordt verzonden in 1 tot 4 blokken (afhankelijk van de lengte van de Talker Alias) tijdens het gesprek. Dat kan in 7-bit, 8-bit of 16-bit gecodeerd formaat.
Het maximum aantal bits van een TA is 49+56+56+56, dus een 7 bit TA kan 31 karakters lang zijn, een 8 bit TA kan 27 karakters lang zijn en een 16 bit TA slechts 13 karakters.
Zie ook ETSI TS 102 361-2 hoofdstuk 5.4.3 en 7.1.1

Gebruik best het 8-bit formaat. In dat geval is de header maximum 6 karakters waarna nog maximum 3 blokken van elk 7 karakters kunnen volgen.
Voor de Hytera toestellen kan in de CPS bij Conventional / Digital Common / Basic : “Alias Data Format” gekozen worden welke codering gebruikt wordt.
In de Hytera codeplugs kunnen maximaal 16 karakters ingesteld worden. In 16-bit formaat (waar max. 13 karakters verstuurd kunnen worden) kort die dat dan zelf af.

Het versturen begint ongeveer 0.7s na het begin van de voice call en elk volgend blok komt dan telkens ongeveer elke 0.7s. Als de Talker Alias de volledige 4 blokken gebruikt, duurt het dus een kleine 3 seconden vooraleer die volledig ontvangen is. Wanneer de PPT snel gelost wordt (wanneer je bv enkel een CQ roept), kan het zijn dat de Talker Alias door de tegenpartij niet volledig ontvangen wordt.
De ETSI specificatie geeft aan om de TA pas te tonen als die volledig ontvangen is. Bij een zeer korte uitzending of wanneer er wat packet loss is op de verkeerde momenten, kan het dus zijn dat je TA niet getoond wordt.

 

Samengevat:

Als je toestel een Talker Alias verzendt én de repeater waarop je werkt ondersteunt het doorgeven van de TA, komt de TA terecht op de BrandMeister server.

Als de BrandMeister server geen TA ontvangt, voegt die zelf een TA toe : je call + de tekst van selfcare (zie hoger).

Als de uitzendende repeater het doorgeven van de TA ondersteunt, komt dit op je toestel terecht.

Als je toestel het weergeven van de TA ondersteunt, zie je de Talker Alias.

 

Hoe ziet je Talker Alias op het netwerk uit ? Kijk daarvoor even in de ‘Last Heard’ lijst van het Belgische Dashboard.

Ook nog info op de BrandMeister wiki.